(NY BOK PÅ SVENSKA)

***

AFREM SYRIERN

HANS LIVSHISTORIA OCH SKRIFTER

 

 

Dr. Assad Sauma-Assad

Afrem syriern är den mest kände diktaren i den arameiska litteraturen, och syriska språkets mest produktiva författare. Han var lärare, diktare, bibeltolkare, talare, musik- och körledare, och ortodoxins försvarare. Han föddes i Nisibis (Nsibin) ca 306 och dog i Edessa (Urhåy) år 373. Hans liv mellan Nisibis och Edessa är fullt med dramatiska händelser som tog sin väg in i hans skrifter.

År 2006 fyller Afrem 1700 år; denna är en historiskt händelse som måste firas stort.

Afrems Livshistoria finns i några olika varianter på grekiska, syriska, armeniska, etc. Men de mest trovärda källorna om Afrems liv är korta anmärkningar i hans skrifter, sedan kommer grekiska gamla källorna såsom Palladios, Sokrates, Sozomenos mm. Bland de syriska källorna är Jakob av Serug (dog 521) och Barhadbshaba (omkr. 600) mest tillförlitliga. Enligt kyrkohistorikern Sozomenos (dog år 423) skrev Afrem 3 miljoner versrader.

Redan under hans livstid översattes några av hans verk till armeniska och grekiska.

Afrems poesi består av hymner (madråshe) och vershomilier (mimre), men många av dessa har förlorats. Idag existerar stora skriftsamlingar som tillskrivs Afrem, inte bara på syriska utan också på grekiska, latin, armeniska mm. Hans hymner är mest kända och en del är översatta till moderna språk.

Arbetet med att ge ut Afrems skrifter är gammalt. Det började redan på 1700-talet i Rom. Sedan dess ökade det vetenskapliga arbetet krig Afrems verk och flera utgåvor såg ljuset med tiden. Västerlandet upptäckte Afrem på nytt när påven Benedictus XV upphöjde honom till kyrkolärare 1920.

Denna bok innehåller allt om Afrems livshistoria och skrifter, samt en presentation av Afrems skrift utgåvor; den innehåller också kunskaper om Nisibis och Edessa och högskolorna i dem.

Boken, som är på 450 sidor, är på svenska, men en liten del är på syriska med en svensk översättning. Boken är värd att inneha för att berika läsarna med kunskaper om vår främsta författare och helgon mår Afrem Surjåjå. 

Författaren av denna bok är malfånå Assad Sauma-Assad som är doktor i syrologi och specialist i syriska kyrkornas historia, litteratur, språk, fäder mm.

Boken kostar 250 kronor för individer. För kyrkor och föreningar som köper ett antal kostar boken bara 200 kronor; d.v.s de ska tjäna 50 kronor per bok när de säljer den för 250 kronor till sina medlemmar.

För information och beställningar skriv till författaren på den följande adressen:

 aram.stockholm@chello.se

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt