Sammanfattning av Assad Saumas föreläsning om patriark Afrem Barsaum i konferensen.

071201

 

Malfånå Assad Sauma-Assad som var den andra talaren i konferensen berättade på svenska om patriark Afrem Barsaum och hans roll i den syrianska kulturen under 1900-talet. Härmed presenteras en sammanfattning av hans föreläsning.

Doktor Assad Sauma berättade först om de viktiga milstolparna i Afrem Barsaums liv och hur de formulerade hans liv och motiverade honom att arbeta för att uppliva och förnya syrianska kulturen. Sedan berättade föreläsaren om Afrems Barsaums roll i den syrianska kulturen under 1900-talet och hur han påverkade de syrianska författarna genom sina skrifter speciellt i hans bok Historien om syrianska litteraturen (kthåbå d-Berule bdire = Al-Lulu al- Manthur) och i mindre skalan i hans bok Historien om Tur Abdin (Makhthbånuthå d-cal athrå d-TurAbdin)

Vidare berättade Dr. Assad Sauma-Assad att Afrem Barsaum var den förste syrisk-ortodoxe patriarken som arbetade med kunskap på ett vetenskapligt sätt och nästan alla hans böcker och artiklar är författade på goda vetenskapliga grunder och kriterier. Redan från tidig ålder älskade han den syrianska kulturen och arbetade för att presentera den till samtida läsare. Han gjorde flera resor med syfte att leta efter gamla syrianska handskrifter och källor för sin forskning. Han läste nästan alla gamla syrianska handskrifter som han hittade på olika kloster och kyrkor och använde dem som källor. Resultatet av detta ihärdiga arbete ser man när man läser hans viktiga bok om syrianska litteraturhistorien kthåbå d-Berule bdire.

Afrem Barsaums bok Syrianska litteraturhistorien var de intellektuella syrianernas huvudkälla för kunskaper om syrianernas kulturhistoria, kyrka, litteratur, liturgier, författare mm. Dessa intellektuella syrianer påverkades av Afrem Barsaums syn på syrianska kulturen och hans sätt att hantera detta tema. Nästa alla syrianska författare som kom efter Afrem Barsaum tog huvuddelen av sitt material från denna bok. Boken dominerade totalt det intellektuella livet under andra halvan av 1900-talet. Vikten av denna bok bland syrianer visar sig genom att den blev publicerad minst fem gånger; i Homs 1943, i Aleppo 1956, i Bagdad 1977, i Holland 1987, i Aleppo 1987; den översattes också till syriska 1967, engelska 2000, turkiska 2005 och till svenska 2006.

Det tog cirka hav sekel med Afrem Barsaum att skriva denna viktiga bok; det kostade honom att besöka nästa alla länder i Mellanöstern och nästan alla kyrkor och kloster i dessa länder letande efter syrianska handskrifter för att använda dem som källor. Hans källor i det mesta var syrianska gamla handskrifter, vi kallar dem Första handskällor. Många av dessa handskrifter var inte kända till västerländska syrologer och orientalister.

Det fanns några böcker om den syrianska litteraturhistorien på västerländska språk såsom William Wrights bok på engelska 1984, Rubens Duvals bok på franska 1907, Anton Baumstarks bok på tyska 1922, och J. B. Chabot på franska 1934, men Afrem Barsaums bok är unikt bland alla dessa speciellt i vad han skrev om kyrkans liturgier, eftersom han var en stor mästare i dessa liturgier som han bearbetade och publicerade några av dem.

Afrem Barsaum dominerade den syrianska kulturen totalt under andra halvan av 1900-talet och hans skrifter skapade en sort pånyttfödelse bland syrianerna.

Hans andra bok som dominerade syrianernas kultur om kyrkan i TurAbdin är Boken om TurAbdins historia.

Historien om TurAbdin (Makhthbånuthå d-cal athrå d-TurAbdin) är också ett viktigt verk av Afrem Barsaum. Ingen annan kunde skriva historien om den syriska kyrkna och syrianska kulturen i TurAbdin förutom Afrem Barsaum. Han levde i Zafran-klostret under sitt tidiga munklivet och besökte alla byar och samhällen i Turabdin letar efter syrianska böcker. Hans forskning i dessa gamla syrianska handskrifter hjälpte honom att samla material som inte är tillgängligt någon annanstans. Nästan varje syriansk handskrift har en kolofon (sista sidan i handskriften i vilken berättas om skribenten och händelserna vid hans tid när han skrev handskriften). Dessa kolofoner var en mycket viktig informationkälla om kyrkor, kloster, biskopar och präster i TurAbdin.

Allt som syrianerna vet om syriska kyrkans historia i TurAbdin kommer från Afrem Barsaums bok. Afrem Barsaum skrev sin bok på syriska och biskop Paulus Behnam översatte den till arabiska och publicerades i Beirut 1964.

Vill man lära sig mer om patriarken Afrem Barsaum då måste man läsa Dr. Assads svenska bok Patriark Afrem Barsam: hans liv och verk, som kom precis före konferensen december 2007.

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt