Läs mera

 

 

HISTORIA

 

 

Abrakadabra

 

Arameernas krigstecken.

 

Araméernas storhetstid

 

Drottning Zenobia

 

 Arameiska flaggans ursprung och dess betydelse!

 

Aram-Naharaim

 

Den Nya Benämningen Assyrier

 

Assyriens undergång

 

Assyriernas utplåning

 

Den arameiske generalen Naaman

 

Det arameiska geniet Ahikar

 

Det arameiska geniet Mar Afrems uppmaning till arameiska folket.

 

Gamla testamentets berättelse om araméerna

 

Historisk tillbakablick i Israel

 

Kejsarinnan Theodora

 

Arameisk kronologi araméernas-syrianernas

 

Upptäckten av Kuttamuwas stele på arameiska

 

 Malko d´Oromoye Arameernas Konung 1

 

Sankt Nicolaus

 

Syr-Ass är arameer till härkomst

 

Syrianerna i historien

 

Filmen The Passion

 

Upptäckten av Dödahavsrullarna

 

Legenden om araméerkungen Abgar V

 

Hebréerna

 

Peshitta är standardversionen av ...

 

Arameernas storhetstid

 

Historien om den mäktige arameiske konungen ...

 

ABRAKADABRA

 

DÖDAHAVSRULLARNA FRÅN HEBREISKA OCH ARAMEISKA

 

Det arameiska geniet Mar Afrems uppmaning till arameiska folket.

 

DEN NYA BETECKNINGEN ASSYRIER

 

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt