ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

 | HomeArchives  | Links|

 

 Device  Articles  Politics  Language  Pictures  History/Culture  History 
 

Symbol in Syriac may be world's first question mark

By Alice Baghdjian

LONDON | Thu Jul 21, 2011

(Reuters) - What could be the world's earliest example of a question mark has been identified in Classical Syriac manuscripts dating from the 5th Century.

The symbol, a double dot resembling the modern colon, is known as the "zagwa elaya," or "upper pair." Its function as a question mark was pinned down by Chip Coakley, a manuscript specialist at Cambridge University.

By studying the biblical manuscripts at the British Museum in London, Coakley was able to solve the mystery of the two dots, which has puzzled grammarians for decades, and described his finding as a "significant footnote in the history of writing."

"When you are sitting round a table reading a Syriac text with students, they ask all kinds of questions -- like what the heck does this or that dot mean -- and you want to be able to answer them," said Coakley.

"It's satisfying to have made sense of some of those weird dots."

Although the zagwa elaya is discussed in later grammatical tracts, it was not identified correctly, Coakley told Reuters.

"Later grammarians did talk about it but did not really know how it was used. They thought it indicated sarcasm or reproof, which turns out to only be partly true.

"I went back to the earliest manuscripts in the British Library to see how the zagwa elaya was used there. These were manuscripts later grammarians did not have access to."

Coakley's discovery that the zagwa elaya may in fact be a question mark identifies Syriac as the first language to use punctuation as a grammatical indicator of a question.

"Other languages, such as Hebrew, use particles to mark questions but in Classical Syriac we see the sagwa elaya as a grammatical marker," Coakley said.

The zagwa elaya is written at the start of declarative sentences to indicate their function as questions, something which would otherwise be ambiguous.

It is not used in questions with interrogative words, the equivalents of "wh-words" in English.

This is significant for theories of how the ancient language might have sounded, said the researcher.

"Reading aloud, the same function is served by a rising tone of voice -- or at least it is in English -- and it is interesting to ponder whether zawga elaya really marks the grammar of the question, or whether it is a direction to someone reading the Bible aloud to modulate their voice," Coakley said.

Syriac is thought to have appeared in the Middle East from the 1st Century and boasts a large Christian literature. It declined as a spoken language with the arrival of Islam and Arabic and today is only used in churches.

(Reporting by Mike Collett-White)

reuters

النقطة السريانية المزدوجة... أقدم علامة استفهام في تاريخ الكتابة في العالم

عنكاوا كوم – كامبرج

على مدى عقود كان النحويين الدارسين للنصوص السريانية القديمة في حيرة من أمرهم من معنى الرمز الذي يمثل في الوقت الحاضر Colon. ولكن أحد الباحثين من جامعة كامبردج يقول انه استطاع كشف هذا اللغز وراء هذه النقطة المزدوجة المعروفة "زوكا علايا" أو الزوج العلوي. وإذا كان على حق، فإن ذلك قد يكون أقدم رمز للترقيم يُمثل علامة الاستفهام.

وقال خبير المخطوطات تشيب كوكلي من جامعة كامبرج لوكالة أخبار كامبرج، حين تكون جالساً على الطاولة تقرأ النصوص السريانية مع الطلبة فإنهم يسألون جميع أنواع الأسئلة – مثل ماذا يعني ذلك أو تعني تلك النقطة – وينبغي أن تكون قادراً على الإجابة. وأضاف، كلما تقدمت بالسن أصبحُ مفتوناً بالأشياء الأصغر والأصغر مثل علامات الترقيم. وتابع كوكلي، تشير زوكا علايا، فوق الكلمة قرب بداية الجملة، للقاريء الى أنها سؤال.

وأضاف، القراءة بصوت عالٍ تؤدي العمل نفسه مثل ارتفاع نبرة الصوت – أو في الأقل كما هو الحال في اللغة الانكليزية – ومن المثير للاهتمام أن تفكر ملياً فيما إذا كان التعبير زوكا علايا هو حقاً الترقيم النحوي الذي نتساءل عنه، أو فيما إذا كان توجيهاً لمن يقرأ الكتاب المقدس بصوت عالٍ لتعديل الصوت.

وقال أيضاً، لقد وصفتُ ذلك بأنه حاشية مهمة في تاريخ الكتابة وإنها مقنعة في إعطاء المعنى لبعض هذه النقاط الغريبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Första frågetecknet kan vara arameiskt

Arameiska inskriptioner kan ha visat världens första symbol för frågetecken.

SPRÅK Världens första symbol för frågetecken kan visa sig finnas i gamla handskrivna inskriptioner på arameiska för cirka 2000 år sedan.

Nyhetsbyrån Reuters skriver om en symbol som föreställer dubbla prickar som liknar dagens tecken för kolon vilket kan ha haft betydelsen av ett frågetecken i en sats. Tecknet är mera känt under namnet ”zawga elaya eller ”övre par” och upptäcktes av forskaren Chip Coakley vid universitetet i Cambridge.

Chip Coakley studerade bibliska manuskript på British museum i London och lyckades lösa gåtan med de dubbla punkterna som har förbryllat forskarsamhället i årtionden.

Han berättar vidare att hans studenter ofta ställer frågor om vad olika tecken och grammatiska konstruktioner har för betydelse när de studerar arameiska texter.

– Självfallet vill man som lärare kunna ge svar på alla frågor och därför känns det nu skönt att kunna ge studenterna ett svar på en av deras frågor, säger doktor Chip Coakley till Reuters.

Zawga elaya har diskuterats i gamla grammatikor men har aldrig identifierats korrekt. Man har varit osäker på hur tecknet har använts i de arameiska skrifterna och det har funnits teorier om att zawga elaya skulle ha använts som ett tecken för sarkasm eller tillrättavisning, vilket är delvis sant.

– Jag gick tillbaka till de tidigaste manuskripten på British museums bibliotek för att undersöka hur zawga elaya användes där. Dessa dokument hade inte undersökts av andra forskare tidigare. Min forskning visar att arameiskan är det språk där man använder zawga elaya som ett skiljetecken för en fråga. Andra språk som hebreiskan använder istället partiklar men arameiskan användes som sagt som ett tecken som grammatisk markör, säger doktor Coakley till Reuters.

Skiljetecknet zawga elaya skrivs i början av deklarativa satser (påståendesatser) vilket gör att dess funktion blir att göra påståendesatser till frågesatser, något som annars skulle vara tvetydigt. Den används heller inte i frågesatser med ord som markerar frågor. Det här är intressant för de teorier som arbetar med hur arameiskan kunde låta, menar Chip Coakley.

Men språkforskaren undrar om zawga elaya markerar ett grammatisk skiljetecken av en fråga eller om det är ett tecken för bibelläsare att ändra på tonläget vid högläsning i en frågesats.


Jean Azar
Redaktionen

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmasters.